Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ảnh về trường

 • toàn cảnh trường

 • HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

 • Họp phụ huynh cuối năm học 2015-2016

 • Liên hoan cuối năm học 2015-2016

 • Chứng nhận MG 5 tuổi

 • Liên hoan cuối năm học 2015-2016

 • Liên hoan cuối năm học 2015-2016

 • Liên hoan cuối năm học 2015-2016

 • Bế giảng-phát thưởng 2015-2016

 • Bế giảng-phát thưởng 2015-2016

 • trải nghiệm

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Sinh hoạt 20/11

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội thi

 • lễ khai giảng năm học 2015-2016

 • lễ khai giảng năm học 2015-2016.3

 • GVNV trường

 • Hội đồng sư phạm

 • Hội thi đồ dùng dạy học

 • Hội thi

 • Thao giang

 • Hội thi

 • Hội đồng sư phạm

 • Đón đoàn kiểm tra y tế học đường

 • Hội thi

 • Công tác từ thiện

 • Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2015-2020

 • Tham gia hiến máu nhân đạo

 • Phát thưởng giáo viên giỏi cấp trường

 • Hội thi

 • Hội Thi

 • Hội thi

 • Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2015-2020

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Khám sức khỏe đợt 1 năm học 2015 - 2016

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Hội nghị người lao động

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Đón đoàn kiểm tra An toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non

 • CBGVNV tham quan hè tại khu du lịch Hòa Phú Thành

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Danh hiệu Lao động Tiên tiến năm học 2014-2015

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Thao giảng

 • Hội thi

 • Danh hiệu Lao động Tiên tiến năm học 2014-2015

 • Hội nghị người lao động

 • Cô và cháu tham gia văn nghệ tại khu dân cư (gây quỹ cho trẻ em nghèo)

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Công tác từ thiện

 • Hội thi

 • Hội thi

 • Công tác từ thiện nhân dịp Tết Trung Thu

 • Hoạt động

 • CTCĐ ôn lại truyền thống 20/11

 • Họi thi

Các mục ảnh khác